Felvételi információk

Hirdetmények

DE MGDI pótfelvételi hirdetmény 2024


Képzéseink

 • Doktori iskolánk állami ösztöndíjas és önköltséges nappali, önköltséges levelező tagozatos képzést, valamint a már komoly szakmai-tudományos pályafutással (megfelelő mennyiségű és minőségű publikáció) rendelkező jelentkezők számára az egyéni felkészüléses képzést ajánlja.
 • Állami ösztöndíjas képzésben a hallgató doktorandusz ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke 2022-ben havi 140.000 Ft az első két évben, és 180.000 Ft a képzés második két évében (az ösztöndíj minden évben 12 hónapra, azaz a nyári szünet idejére is jár). Doktori iskolánk (a jogászképzésre vonatkozó jogszabályi keretek változásaitól függetlenül) minden évben rendelkezik állami ösztöndíjas férőhelyekkel, és az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók a vonatkozó jogszabályok értelmében hallgatói ösztöndíjszerződés aláírására sem kötelesek.
 • Önköltséges képzésben a fizetendő költségtérítés mértéke a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap mértékéhez igazodik:
  •     Levelező tagozaton a költségtérítés mértéke
   • a közalkalmazotti pótlékalap 4-szerese (2022-ben: 80.000 Ft)/félév a képzés első két évében, a harmadik és negyedik évben pedig 40 000 Ft/félév a 2016 szeptemberétől beiratkozott hallgatók számára, 
   • a 2022-től beiratkozó önköltséges hallgatók számára a költségtérítés mértéke mind a nyolc félévben 100.000 Ft,
  •     Nappali tagozaton a költségtérítés mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 6-szorosa (2022-ben: 120.000 Ft)/félév

Nappali és levelező tagozatos képzésben hallgatóink a képzés első két évében ismeretbővítő tárgyakat hallgatnak, illetőleg kutatás-publikációs tevékenységet végeznek, melyet követően egy komplex vizsgát kell letennie a PhD tanulmányok folytatásához. A komplex vizsgán értékelésre kerül a hallgató elméleti felkészültsége, valamint szakirodalmi felkészültsége és a kutatásainak állása. A komplex vizsga sikeres teljesítését követően a képzés második két évében kerül sor a disszertáció elkészítésére és benyújtására (disszertációs szakasz).

Egyéni felkészülés esetén a jelentkezőnek a komplex vizsgát kell letennie, és a képzés második szakaszában (disszertációs szakasz) kapcsolódik be a PhD képzésbe.

A jelentkezés feltételei és határideje

A Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába állami ösztöndíjas és önköltséges nappali, illetőleg önköltséges levelező tagozatra felvételre jelentkezhet

 • MA vagy osztatlan képzésben utolsó évfolyamos egyetemi hallgató, illetőleg már osztatlan vagy mesterképzésben szerzett diplomával rendelkező szakember (5 éven belüli diplomaszerzés esetén a jelentkezés feltétele legalább cum laude, illetőleg jó rendű egyetemi oklevél; 5 éven túli diplomaszerzés esetén a diploma minősítésétől függetlenül lehetséges a doktori iskolánkba történő jelentkezés, azonban a legalább cum laude (jó rendű) minősítést el nem érő jelentkezők felvételére kizárólag jelentős szakmai-tudományos tevékenység esetén kerülhet sor);
 • amennyiben egy, a tudomány műveléséhez szükséges világnyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény ("Kedvezménytörvény") hatálya alá tartozó, a szomszédos államokban élő, magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek is a magyar és más EGT-tagállamok polgáraival azonos feltételekkel jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésbe. A 2022. évi doktori felvételi eljárásban pályázati úton további 30 fő vehető fel országosan állami ösztöndíjas doktori képzésbe - pályázatot azon, a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külhoni magyarok nyújthatnak be, akik a szomszédos államok valamelyikében végezték el mesterszintű tanulmányaikat, és a PhD felvételi eljárásban csak az önköltséges képzéshez szükséges ponthatárt érték el. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztere hirdeti meg.

Az egyéni felkészülésre jelentkező szakembereknek is teljesíteniük kell a jelentkezés általános feltételeit (diplomára és nyelvtudásra vonatkozó követelmények), azonban esetükben a felvétel további feltétele a komoly szakmai-tudományos pályafutás (így különösen a megfelelő mennyiségű és minőségű publikáció a tervezett értekezés tárgyához kapcsolódóan). Az egyéni felkészülés feltétele, hogy a jelentkező korábbi oktatási és publikációs teljesítménye legalább 120 kreditpont értékben beszámítható legyen a doktori képzésben.

Képzéseinkre nappali és levelező tagozatra minden év április 15. és május 15. között lehetséges a jelentkezés. A Társadalomtudományi Doktori Tanács határozata alapján pótfelvételi jelentkezésre is lehetőség nyílhat minden év július 15. és augusztus 25. között. A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a honlapunkon minden esetben külön hirdetményben jelezzük.

Egyéni felkészülésre az év bármely szakában fogadunk jelentkezőket, azonban a komplex vizsga letételére kizárólag vizsgaidőszakban kerülhet sor.

Gyakori kérdések és kapcsolat

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó leggyakrabban ismételt kérdésekre a választ itt találja: Dokumentumtár

A felvételi eljárással és a doktori képzéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon dr. Zaccaria Márton habilitált egyetemi docens úrhoz, a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkárát.

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 27. 11:30