A Doktori Iskola Tanácsa

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácsának elnöke a doktori iskola vezetője, míg további kilenc tagját a doktori iskola törzstagjai három évre választják meg oly módon, hogy a kilenc tagból hatan a doktori iskola választás időpontjában a MAB által elfogadott törzstagjai közül, hárman pedig a doktori iskola témavezetői közül kerüljenek ki. A doktori iskola tanácsának tanácskozási jogú résztvevői a doktori iskola azon törzstagjai, akik nem tagjai a doktori iskola tanácsának, valamint (amennyiben annak nem tagja) az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és a doktori iskola titkára.

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tanácsának tagjai 2025. június 30-ig

 • Prof. dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője (törzstag)
 • Prof. dr. Szabó Béla, egyetemi tanár, a Doktori Iskola programvezetője (törzstag)
 • Prof. dr. Balázs István, egyetemi tanár (emeritus törzstag)
 • Prof. dr. Pribula László, egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Árva Zsuzsanna, egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Fodor László, egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Horváth M. Tamás, egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Szikora Veronika, egyetemi tanár (törzstag)
 • Prof. dr. Fézer Tamás, egyetemi docens (törzstag)
 • dr. habil. Balogh Judit, egyetemi docens (törzstag)

A Doktori Iskola Tanácsának fontosabb feladatai

 • Elfogadja a doktori iskola működési szabályzatát, képzési tervét és minőségbiztosítási tervét;
 • Elfogadja a doktorandusz kutatási témáját és dönt a kutatási téma megváltoztatása iránti kérelmekről;
 • Dönt a doktori iskola törzstagjairól;
 • Javaslatot tesz valamennyi, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elé tartozó kérdésben.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 26. 08:21