A Társadalomtudományi Doktori Tanács

A Társadalomtudományi Doktori Tanács a Debreceni Egyetem három doktori iskolájából áll (Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola). A Társadalomtudományi Doktori Tanács összetételéről a doktori iskolák vezetőinek javaslatára az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács dönt.

A társadalomtudományi Doktori Tanács összetétele 2022. július 1-től 2026. június 30-ig

Elnök:

 • Prof. Dr. Szabó Béla (Marton Géza DI)

Titkár:

 • Prof. Dr. Rákos Mónika (Ihrig Károly DI)

Belső tagok:

 • Prof. Dr. Balogh Péter (Ihrig Károly DI)
 • Dr. Bácsné Prof. Dr. Bába Éva (Ihrig Károly DI)
 • Prof. Dr. Fézer Tamás (Marton Géza DI)
 • Prof. Dr. Fenyves Veronika (Ihrig Károly DI)
 • Prof. Dr. Pető Károly (Ihrig Károly DI)
 • Prof. Dr. Szabadfalvi József (Marton Géza DI)
 • Prof. Dr. Szakály Zoltán (Ihrig Károly DI)
 • Prof. Dr. Szikora Veronika (Marton Géza DI)

Külső tagok:

 • Prof. Dr. Kocziszky György (Miskolci Egyetem – az Ihrig Károly DI képviseletében)
 • Prof. Dr. Róth Erika (Miskolci Egyetem – a Marton Géza DI képviseletében)
 • Dr. Varga Norbert (SZTE – a Marton Géza DI képviseletében)
 • Prof. Dr. Szabó István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem – a Marton Géza DI képviseletében)
 • Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem – az Ihrig Károly DI képviseletében)

Doktorandusz képviselő:

 • Bajnai Péter

Állandó meghívottak:

 • Szabó-Zsámba Kata
 • Dr. habil. Zaccaria Márton Leó (Marton Géza DI)
 • Prof. Dr. Dajnoki Krisztina (Ihirg Károly DI)
 • Dr. Bittner Beáta (Ihrig Károly DI)
 • Dr. Fróna Dániel (Ihrig Károly DI)
 • Dr. Kertész-Molnár Szilvia (Ihrig Károly DI)

A Társadalomtudományi Doktori Tanács fontosabb feladatai

 • Dönt az ösztöndíjas helyek doktori iskolák közötti elosztásáról;
 • Dönt a doktori iskolába történő felvételről és a felvett hallgató témavezetőjéről;
 • Dönt a témavezető-váltás engedélyezéséről, új témavezető kijelöléséről;
 • Dönt a tanulmányi idő megszakítására vonatkozó kérelmek jóváhagyásáról;
 • Dönt a fokozatszerzési eljárással és egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos kérdésekben a doktori fokozat odaítélése és honosítása kivételével (eljárás megindítása, szigorlati és bírálóbizottság kijelölése);
 • Dönt a témavezetői névjegyzékbe történő felvételről;
 • Véleményt nyilvánít a fokozatszerzési eljárás lezárása és a doktori fokozat odaítélése, valamint a külföldön megszerzett doktori fokozat honosítása kérdésében;
 • Véleményt nyilvánít a társ-témavezetői kérelmekről;
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 26. 08:24