Habilitációs ügyek

A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság tagjai 2018. július 1-től 2022. június 30-ig)

 •  Prof. Dr. Berde Csaba egyetemi tanár (DE GTK) (a Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság elnöke)
 • Prof. dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár (DE ÁJK)
 • Prof. dr. Berde Csaba egyetemi tanár (DE GTK)
 • Prof. dr. Herdon Miklós egyetemi tanár (DE GTK)
 • Prof. Dr. Pető Károly egyetemi tanár (DE GTK)
 • Prof. dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár (DE ÁJK)
 • Prof. Dr. Szabó Béla egyetemi tanár (DE ÁJK)
 • Prof. dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár (DE GTK)
 • Prof. dr. Szikora Veronika egyetemi tanár (DE ÁJK)
 • Dr. Farkasné Prof. dr. Fekete Mária egyetemi tanár (Szent István Egyetem) – külső tag
 • Prof. dr. Kocziszky György egyetemi tanár (Miskolci Egyetem GTK) - külső tag
 • Prof. dr. Stipta István egyetemi tanár (Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK) - külső tag
 • Prof. dr. Szabó István egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK) - külső tag
 • Veresné Prof. dr. Somosi Mariann egyetemi tanár (Miskolci Egyetem GTK) - külső tag
 • Dr. habil. Rákos Mónika adjunktus (DE GTK, a Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság titkára, tanácskozási jogú résztvevő)

Az Állam- és Jogtudományi Karon benyújtott habilitációs kérelmek előkészítését az ÁJK Habilitációs Előkészítő Bizottsága végzi, melynek összetétele

 • Prof. dr. Szikora Veronika egyetemi tanár, dékán (az ÁJK HEB elnöke)
 • Prof. dr. Bencze Mátyás egyetemi tanár
 • Prof. dr. Csécsy György egyetemi tanár
 • Prof. dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár
 • Prof. dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár

Kapcsolat

 • Dr. Zoványi Nikolett egyetemi adjunktus
 • Szoba: ÁJK A/13
 • Telefon: 52/512-700/7803 (közvetlen), 74804 (Godáné Magyar Mónika tanszéki adminisztrátor, hivatali időben folyamatosan)

Legközelebbi habilitációs előadások

A habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó szabályzatok, dokumentumok

Karunkon korábban lezajlott habilitációs ügyek

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 26. 11:21