Tárgyak, tárgyfelelősök

 • The national interest in EU law, Varju Márton
 • A nemzeti érdek az Európai Unió jogában, Varju Márton
 • Human rights as legal and policy instruments in the European Union, Varju Márton
 • Az emberi jogok szerepe az Európai Unióban, Varju Márton
 • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás, Várnay Ernő
 • Preliminary ruling procedure under Article 267 TFEU, Várnay Ernő
 • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258-260. cikkei szerinti, tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások, Várnay Ernő
 • The infringement procedures under Articles 258-260 of the Treaty on the functioning of the European Union (TFEU), Várnay Ernő
 • The formation of the judicial belief, and the basic principles of the criminal procedure, Elek Balázs
 • A büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása, Elek Balázs
 • A büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása, Elek Balázs
 • Possible directions of changes of some criminal procedural legal institutions in the light of the codification of criminal procedural law, Szabó Krisztián
 • Egyes büntető eljárásjogi jogintézmények változásának lehetséges irányai a büntető eljárásjogi kodifikáció tükrében, Szabó Krisztián
 • A közigazgatás és az igazságszolgáltatás közjogi összefüggései, Árva Zsuzsanna
 • The administrative aspects of the education, Árva Zsuzsanna
 • Az oktatás közigazgatási összefüggései, Árva Zsuzsanna
 • Norma és gyakorlat kölcsönhatásai a jogalkalmazásban – a modern igazságszolgáltatás a hazai és más európai jogi kultúrákban, Balogh Judit
 • Rezeption und Kodifikation als Gestaltungsmittel des Staatswesens. Funktionswandel der Rechtsinstituten ab dem 18. bis zum 21. Jahrhundert, Balogh Judit
 • Recepció és kodifikáció mint az államélet alakítója: egyes közjogi jogintézmények funkcióváltozásai a XVIII-XXI. században, Balogh Judit
 • Recepció és kodifikáció mint az államélet alakítója: egyes közjogi jogintézmények funkcióváltozásai a XVIII-XXI. században, Balogh Judit
 • Recrutation and characteristics of legal professions, Fónai Mihály
 • A jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik, Fónai Mihály
 • A jogász professziók rekrutációja és sajátosságaik, Fónai Mihály
 • A büntetőjog szociológiájának alapvető kérdései, Blaskó Béla
 • Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben, Blaskó Béla
 • Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben, Blaskó Béla
 • Büntetőpolitika – Tett – Büntetés, Blaskó Béla
 • Parlamenti autonómia és az emberi jogok védelme, Sólyom Péter
 • A világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai, Sólyom Péter
 • A világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai, Sólyom Péter
 • Parlamenti autonómia és az emberi jogok védelme, Sólyom Péter
 • Szellemi alkotások (szellemi tulajdon) jogának dogmatikai, strukturális és jogharmonizációs kérdései, Csécsy György
 • Szellemi alkotások (szellemi tulajdon) jogának dogmatikai, strukturális és jogharmonizációs kérdései, Csécsy György
 • A kötelmi jog egyes alapintézményei; jogharmonizáció és kodifikáció a szerződések jogában, Csécsy György
 • Fogyasztói jog, fogyasztóvédelmi jogharmonizáció, Szikora Veronika
 • Entwicklungstendenzen des Gesellschaftsrechts in den 19-21. Jahrhunderten, Szikora Veronika
 • Összehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése), Szikora Veronika
 • System und Reform des Gesellschaftsrechts in Europa, Szikora Veronika
 • Összehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése), Szikora Veronika
 • A magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig, Balázs István
 • Az Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog, Balázs István
 • Les changements de la théorie generale du service public, Balázs István
 • Önkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus, Horváth M. Tamás
 • Public administration and management, Horváth M. Tamás
 • Közszolgáltatások szabályozásai és szervezési megoldásai, Horváth M. Tamás
 • Önkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus, Horváth M. Tamás
 • Comparative Constitutionalism, Tóth Gábor Attila
 • Eljárás és tartalom az alkotmányjogban, Tóth Gábor Attila
 • Eljárás és tartalom az alkotmányjogban, Tóth Gábor Attila
 • Az alapjogok elméletei és dogmatikája, Tóth Gábor Attila
 • Klimaschutzrecht der EG; Ungarisch-Deutsche Rechtsvergleichung, Fodor László
 • A környezethez való jog, Fodor László
 • A környezetvédelmi szabályozás új módszerei, Fodor László
 • A környezetvédelmi szabályozás új módszerei, Fodor László
 • i felelősség összehasonlító elemzése, Bencze Mátyás
 • New Tendencies in the Development of a Common European Private Law, Bencze Mátyás
 • A polgári jogi felelősség összehasonlító elemzése, Bencze Mátyás
 • A gazdasági magánjog kihívásai és új irányai, Bencze Mátyás
 • Institutions of International Business Law in the 21st century, Bencze Mátyás
 • Theoretical background to adjudication, Bencze Mátyás
 • Az ítélkezés elmélete, Bencze Mátyás
 • Az ítélkezés elmélete, Bencze Mátyás
 • A tudós jogok hatása a jogkeletkezésben, a jogi ismeretek továbbadásában és a jogalkalmazásban a második évezred Közép és Kelet-Európájában, Szabó Béla
 • Der Einfluss der gelehrten Rechte auf die Normentstehung, Normvermittlung und Normdurchsetzung in Ostmitteleuropa im zweiten Jahrtausend, Szabó Béla
 • A kontinentális és angolszász jogi tradíciók hatása az európai magánjog megújulásában a nagy kodifikációk korától napjainkig, Szabó Béla
 • Zivilprozess und ausserprozessliche Verfahren in Europa, Molnár Judit
 • Polgári peres és nemperes eljárások Európában, Molnár Judit
 • Alternatív vitarendezés: a perelkerülés eszközei a XXI. században, Pribula László
 • A polgári eljárásjog garanciális átalakításának követelményei, Pribula László
 • Alternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century, Pribula László

Frissítés dátuma: 2017.09.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ