Köszöntő

Üdvözlöm az Marton Géza Doktori Iskola weblapján!

Doktori képzésünk célja

A DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában a képzés 2006 szeptemberében indult. A Doktori Iskola keretein belül jelenleg egy doktori program működik: Az állam és a jog változásai Közép- és Kelet-Európában.

Tudományos utánpótlás biztosítása

Doktori képzésünk egyik tartalmi céljaként az állam- és jogtudományok területén kívánunk hozzájárulni a megfelelő színvonalú tudományos utánpótlás biztosításához, kineveléséhez.

Gyakorlati tudás fejlesztése

Szeretnénk továbbá kiszolgálni azt a hazánkban is kialakítandó igényt, hogy a PhD-fokozat a gyakorlati munkában a magas szintű absztrakciós képesség, a tudományos eredmények alkalmazásának megalapozásához való érzék és tudás kifejezője legyen. Az elmúlt években nagy örömünkre már gyakorló bírák és ügyészek, bírósági és ügyészségi fogalmazók és ügyvédjelöltek, valamint a közigazgatásban dolgozó szakemberek is sikeresen folytattak nálunk PhD tanulmányokat.

 

Kutatásokra való képesség fejlesztése

Célunk, hogy (elsősorban alkalmazott) kutatásokra való képességet fejlesszünk ki olyan szakemberekben, akik magasan kvalifikált tudásukat pályafutásuk meghatározott szakaszában az államélet vagy a joggyakorlat megfelelő területén kamatoztatják majd.

Olyan képességeket fejlesztünk tovább tehát az arra rátermettekben, amely lehetővé teszi empirikus és más tudományos módszerek célzott és teljes körű alkalmazását, továbbá meghatározott témakör eredeti és monografikus feldolgozását.

Meggyőződésünk, hogy ilyen személyes kapacitásokra szüksége van a kvalifikált bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, közigazgatási vezetőknek, menedzsereknek, stratégia-alkotóknak is. A fejlett országok tapasztalatai szerint ők kedvezőbb pozícióba kerülhetnek előmenetelük során, illetve tudásukat akár a piac is közvetlenül elismeri.

Annak érdekében, hogy doktori iskolánkban biztosíthassuk a folyamatos minőségi szakmai munkát, egy témavezetőhöz egy felvételi időszakban legfeljebb két PhD hallgató felvételét támogatjuk, hallgatóink szakmai előmenetelének értékelésére pedig minden félév végén kutatási fórumot szervezünk, melyen a részvételt a hallgatók és témavezetőik számára is kötelezően elvárjuk. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink szakmai publikációs tevékenysége átlátható legyen, ezért 2013. január 1-től kezdődően fokozatosan előírjuk minden hallgatónk számára az MTMT adatbázis (Magyar Tudományos Művek Tára) használatát. Hallgatóink publikációs tevékenysége a "Hallgatóink" menüpontban az egyes hallgatók nevére kattintva új ablakban elérhető.

A minőség bizonyítékaként értékelhetjük, hogy hallgatóink rendre eredményesen szerepelnek az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj-pályázatokon (2013-ban összesen öt nyertes pályázatot nyújtottak be doktoranduszaink) és a Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj-pályázatokon (2013-ban négy nyertes pályázat), fokozatot szerzett hallgatóink közül 1 fő pedig Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat nyert el 2013-ban. PhD hallgatóink 2008 és 2013 között (a Tudományegyetemi Karok szervezeti egység megszűnéséig) hatból öt alkalommal nyerték el a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Év Tudományos Publikációja Aranyérem kitüntetést (2008-ban Juhász-Tóth Angéla, 2009-ben Barta Attila, 2011-ben Szilágyi Emese, 2012-ben Török Éva, 2013-ban Zoványi Nikolett).

Dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, a DI vezetője

Frissítés dátuma: 2017.09.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ